Bass Management System

System zarządzania basem obsługuje wielokanałową zawartość niskich częstotliwości.

Zasada zarządzania basem polega na tym, że ich zawartość w kanałach głównych oraz kanał z efektem niskiej częstotliwości (LFE) są kierowane i odtwarzane tylko przez głośniki zdolne do ich obsługi, niezależnie od tego, czy są to głośniki główne systemu, czy też jeden lub więcej subwooferów.

W przypadku reprodukcji stereo, sygnały od 20 Hz do 20 kHz muszą być odtwarzane ponownie. Duże wielodrożne systemy monitorowania będą reprodukować tak szerokie pasmo równomiernie. W przypadku wielokanałowego systemu audio, profesjonalne i konsumenckie systemy audio muszą być w stanie odtwarzać dźwięk o częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz dla każdego kanału. Aby to osiągnąć, elektronika monitorów głównych, subwooferów i zwrotnicy powinny ze sobą współpracować.

System zarządzania basami wykorzystuje albo analogowe układy elektroniczne, albo filtrowanie oparte na oprogramowaniu, które filtruje informacje o niskiej częstotliwości z głównych kanałów i kieruje je do jednego lub więcej kanałów subwoofera.

Dedykowany kanał LFE może być również monitorowany przez ten subwoofer i dodawany do niskich częstotliwości pozostałych kanałów głównych. Dlatego też podstawowym i głównym celem Bass Management jest zapewnienie dokładnego monitorowania całego pasma audio wszystkich kanałów.

Korzyści z zarządzania basem są następujące:

  • Subwoofer rozszerza pasmo przenoszenia systemu w dolnej granicy zakresu słyszalności.
  • Monitor może wytwarzać wyższy maksymalny poziom dźwięku, gdy nie odtwarza niskich częstotliwości.
  • Zoptymalizowane odtwarzanie niskich częstotliwości poprzez wybór odpowiedniej lokalizacji subwoofera; monitory mogą być również umieszczane w bardziej swobodny sposób.
  • Wyjście subwoofera jest wyrównane w poziomie i fazie, a monitory umożliwiają płaską i dokładną reprodukcję do 19 Hz aż do punktu podziału zwrotnicy.
  • Poziom wyjściowy kanału LFE (0 lub +10 dB re. kanałów głównych) może być wybrany dla dokładnej reprodukcji w zależności od typu źródła.
  • Możliwość wyłączenia subwoofera pozwala na ocenę słyszalnego wpływu subwoofera.