Kontakt


Music Center Łódź

Firma wpisana do ewidencji
działalności gospodarczej przez
Prezydenta Miasta Kalisza pod
numerem 27204/2002

NIP: 618-19-53-881
REGON: 251535301
GIOŚ: E0017267WZ
BDO: 000023773

ul. Sienkiewicza 59, 90-009 Łódź

Poniedziałek-piątek: 10.00-18.00
Sobota: 10.00-14.00

Telefon: (42) 630-28-00
GSM: 509-203-723
GSM: 501-601-331

Rachunek bankowy:
Santander Bank
74 1090 1160 0000 0001 1620 6898

Napisz do nas!

Dział reklamacji:
[email protected]

Instalacje akustyczne:
[email protected]

Studio i Mobile:
[email protected]

DJ:
[email protected]

Instrumenty klawiszowe:
[email protected]

Nagłośnienie:
[email protected]

Oświetlenie:
[email protected]

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.musiccenter.pl prowadzony jest przez wspólników spółki cywilnej prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą MUSIC CENTER S.C. M.RYBICKA, A.RYBICKI (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Sienkiewicza 59, 90-009 Łódź) NIP spółki cywilnej 6181953881, REGON spółki cywilnej 251535301, adres poczty elektronicznej: [email protected], to jest MARGERITA RYBICKA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MUSIC CENTER MARGERITA RYBICKA (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Sienkiewicza 59, 90-009 Łódź) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6181954426, REGON 301200051 oraz ARKADIUSZ RYBICKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MUSIC CENTER ARKADIUSZ RYBICKI (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Sienkiewicza 59, 90-009 Łódź) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6181651401, REGON 250943601.