JBL – warunki gwarancji

ESS Audio jako oficjalny i jedyny dystrybutor grupy HARMAN informuję, że na wszystkie produkty marki JBL Pro, wprowadzone do obrotu w Polsce bezpośrednio lub poprzez autoryzowaną sieć sprzedaży i zakupione po 1 marca 2018r. objęte są programem „service care”, którego warunki
określone są poniżej. Jednocześnie informujemy, że firma ESS AUDIO, opowiada za wszelkie wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym, chyba że indywidulane warunki umowy mówią inaczej.

 1. Okres Programu „service care” wynosi do 60 miesiący od daty zakupu od autoryzowanego dystrybutora grupy Harman. Niniejszy program nie obejmuje uszkodzeń lub strat: spowodowanych przez wypadek (w tym działanie siły wyższej lub siły natury), niewłaściwe użycie, nadużycie, zaniedbanie, modyfikację produktu; występujące podczas wysyłki (nawet gdy ESS Audio zorganizowało lub zapłaciło za wysyłkę); spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji zawartych w
  instrukcji obsługi, w tym zaniechaniem wykonywania zalecanych okresowych lub rutynowych czynności konserwacyjnych; wynikające z napraw przez kogoś, do czego ESS Audio nie upoważniło;
  (w przypadku produktów nieokreślonych przez firmę ESS Audio do użytku komercyjnego lub przemysłowego) spowodowanych jakimkolwiek zastosowaniem komercyjnym lub przemysłowym;
  stosowanym do dekoracji; używaniem tego produktu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem; lub objęte polisą ubezpieczeniową wykupioną na własną rękę.
 2. W celu weryfikacji czy dany produkt może być objęty w/w programem należy wysłać wiadomość zawierającą nazwę produktu oraz jego numer seryjny na adres e-mail : [email protected]
 3. Program „service care” ograniczony jest na wybrane podzespoły:
  a) do 60 miesięcy od daty zakupu na: Profesjonalne przetworniki głośnikowe, sprzedawane jako samodzielne produkty lub jako komponenty systemu głośnikowego.
  b) do 36 miesięcy od daty zakupu na:
  – profesjonalne wzmacniacze głośnikowe, sprzedawane jako samodzielne produkty lub jako komponenty zestawu głośnikowego.
  c) do 24 miesięcy od daty zakupu na:
  – profesjonalne obudowy głośnikowe, sprzedawane jako produkt samodzielny lub jako składnik zestawu głośnikowego.
  d) do 90 dni od daty zakupu na: – akcesoria, – pokrowce ochronne. Podzespoły ulegające zużyciu tj.: bezpieczniki, baterie, kable, żarówki, itp., nie podlegają reklamacji!
 4. Aby dokonać naprawy w ramach programu „service care” należy przekazać na własny koszt sprzęt z:
  – czytelnym numerem seryjnym
  – dokumentem sprzedaży (lub jego czytelną kopią)
  – opisem
  usterki i telefonem kontaktowym do punktu zakupu lub bezpośrednio do serwisu na adres: Serwis ESS Audio, ul., Graniczna 17 , 05-092 Łomianki.
 5. W okresie programu „service care” naprawa jest bezpłatna i wszelkie koszty naprawy ponosi serwis.
 6. Naprawy gwarancyjne wykonane zostaną w ciągu 21 dni od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego. W uzasadnionych przypadkach dłuższy termin naprawy będzie indywidualnie
  ustalany przez strony.
 7. Naprawa lub wymiana produktu w okresie programu „service care” nie wydłuża pierwotnego terminu programu „service care” wymienionego w pkt. 1 z zastrzeżeniem pkt. 3.