Sontronics – warunki gwarancji

 1. Wszystkie produkty Sontronics (mikrofony plus nasze kapsuły OMNI i HYPER, kable Ultima, pop-ekran ST-POP, gadżet ST-PAD / Phase i stojak MATRIX) są objęte standardową dwuletnią gwarancją, ale jeśli zarejestrujesz nowy mikrofon w ciągu 30 dni od zakupu to otrzymasz DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĘ.
  Niniejsza DOŻYWOTNIA GWARANCJA obejmuje pierwszego właściciela mikrofonu (zakupionego od dealera Sontronics) na wszelkie problemy spowodowane przez ewentualnie błędy w produkcji lub podzespołach.
  Aby otrzymać DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĘ należy wejść na stronę Sontronics, a następnie wybrać dział gwarancje, a następnie postępować z podanymi przez producenta instrukcjami.
 2. Gwarancją objęte są towary z oferty firmy Audiotech.
 3. Rubryki w tabeli, tj.: Producent, Model, Numer fabryczny, Data sprzedaży, Pieczęć i podpis sprzedawcy, Podpis kupującego – muszą być wypełnione prawidłowo lub karta gwarancyjna jest nieważna.
 4. Karta gwarancyjna jest nieważna jeśli zawiera poprawki, wykreślenia, wpisy dokonane przez osoby nieupoważnione.
 5. Wady towaru ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie, w przeciągu 14 dni od daty przyjęcia sprzętu w firmie Audiotech.
 6. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin naprawy może ulec wydłużeniu.
 7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje instalacji, konfiguracji oraz konserwacji sprzętu.
 8. Usunięcie zabezpieczeń, naprawy lub zmiany konstrukcyjny wykonane gdzie indziej niż w firmie Audiotech, unieważniają gwarancję.
 9. Gwarancja nie obejmuje towarów:
  – z nieczytelnymi numerami fabrycznymi
  – niewłaściwie użytkowanych, konserwowanych lub przechowywanych
  – uszkodzonych mechanicznie, elektrycznie, termicznie lub chemicznie
  – uszkodzonych przy instalacji
  – uszkodzonych przez wyładowania elektrostatyczne
  – uszkodzonych przez nieprawidłową pracę sieci elektrycznej
  – wysłanych do firmy Audiotech bez oryginalnego opakowania
 10. Nabywca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu gwarancji na koszt własny, w kompletnym, oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami, z prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną i dokumentem zakupu, a także z załączonym opisem usterki.
 11. W przypadku dostarczenia do serwisu sprzętu sprawnego technicznie, zgłaszający zostanie obciążony kosztem diagnozy i przesyłki zwrotnej.
 12. W przypadku uznania gwarancji, po naprawie sprzęt jest odsyłany na koszt firmy Audiotech.
 13. Audiotech nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia sprzętu spowodowane podczas transportu.
 14. Sprzęt należy dostarczyć na adres:
  Audiotech – Serwis
  ul. Łagiewnicka 20
  02-860 Warszawa