Technologia Intelligent Signal Sensing (ISS™)

Inteligentne wykrywanie sygnału (ISS™) w celu zmniejszenia zużycia energii w trybie czuwania.

Wprowadzona na początku 2013 roku technologia Intelligent Signal-Sensing firmy Genelec została opracowana w celu spełnienia zarówno unijnych dyrektyw ErP, jak i szerszych zobowiązań firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Układ Intelligent Signal Sensing, ISS™ śledzi sygnał wejściowy głośnika i wykrywa, czy jest on używany. Jeśli obwód ISS nie znajdzie żadnego dźwięku na wejściu przez pewien czas, ustawia głośnik w stan uśpienia o niskiej mocy, a głośnik zużywa mniej niż 0,5 wata. Po wykryciu sygnału wejściowego głośnik natychmiast się włącza. Zasadniczo, system głośnikowy zacznie oszczędzać energię, gdy tylko praca zostanie przerwana.

Dodatkowo przełącznik „ISS Disable” znajduje się na tylnym panelu każdego produktu obok innych regulatorów. Po pierwsze, gdy główny przełącznik zasilania jest ustawiony na „ON”, funkcja automatycznego uruchamiania ISS™ (stan niskiego poboru mocy w trybie uśpienia) głośnika jest aktywna.

Jeśli funkcja ta nie jest pożądana, funkcję ISS™ można wyłączyć, ustawiając przełącznik „ISS Disable” na tylnym panelu w pozycji „ON”. W tym trybie monitor jest włączany i wyłączany wyłącznie za pomocą przełącznika zasilania sieciowego.

Należy pamiętać, że przełącznik zasilania sieciowego zawsze całkowicie wyłącza monitor.