Technologia przetworników współosiowych o minimalnej dyfrakcji (MDC™)

Przetwornik współosiowy o minimalnej dyfrakcji (MDC™) reprodukuje znakomity obraz dźwiękowy.

Typowe dla wszystkich obecnych konstrukcji współosiowych jest nieco poszarpane pasmo przenoszenia z powodu nieodłącznych problemów z dyfrakcją. Jednakże, problemy ze zwrotnicą wynikające z nieprzypadkowego umiejscowienia źródeł dźwięku są rozwiązywane w konfiguracji współosiowej. W tym miejscu przedstawiono zalążki rozwiązania Genelec w zakresie minimalnej dyfrakcji współosiowej (MDC™): podczas gdy rozwiązanie to korzysta z typowych zalet konstrukcji współosiowej, teraz przezwycięża również ich poważne braki.

Pierwszym krokiem jest zminimalizowanie przemieszczenia stożka, innymi słowy ograniczenie szerokości pasma niskich częstotliwości przetwornika. Następnie należy unikać wszelkich źródeł dyfrakcji. Główna struktura konstrukcji MDC składa się ze zintegrowanej konstrukcji membrany MF – zawieszenia – głośnika wysokotonowego. Widoczną część współosiowego przetwornika tworzy zakrzywiona, elastyczna powłoka z kopułkowym tweeterem w centrum. Część wewnętrzna łączy stożek z tweeterem bez akustycznej nieciągłości, a część zewnętrzna łączy stożek z zawieszeniem.

Ponieważ między głośnikiem wysokotonowym a stożkiem nie występują zauważalne akustycznie nieciągłości, a jedynie gładka powierzchnia, nie występuje również dyfrakcja. Profil stożka jest starannie zoptymalizowany tak, aby stworzyć zintegrowany falowód sterujący kierunkowością promieniowania tweetera. Zewnętrzna krawędź przetwornika jest zakończona normalnym DCW Genelec w celu kontrolowania rozproszenia promieniowania średnich tonów. Reakcja jest bardzo gładka, zarówno na osi, jak i poza osią oraz wolna od jakichkolwiek anomalii, a kierunkowość jest dobrze kontrolowana.

Ten przełom w konstrukcji współosiowej zapewnia lepszą reprodukcję i ogólną jakość dźwięku w osi i poza osią, niezwykle płynne pasmo przenoszenia prowadzące do wyjątkowej czystości i definicji wewnętrznych szczegółów muzyki.

Podsumowując, głównymi nowościami połączonej konstrukcji Genelec DCW™ i MDC™ są:

  • Wolne od dyfrakcji połączenie pomiędzy membraną głośnika wysokotonowego i średniotonowego.
  • Wolny od dyfrakcji przegub pomiędzy membraną średniotonową a falowodem DCW™.
  • Opatentowana technologia membrany średniotonowej – laminowana struktura łącząca sztywny stożek i elastyczne, luźne materiały, w tym samo zawieszenie.
  • Para zawieszeń membrany średniotonowej, która eliminuje wszelkie możliwe nieliniowości.

Zalety technologiczne:

  • Prowadzi do bardziej płynnego przenoszenia częstotliwości.
  • Zapewnij spójną parę przetworników w całym paśmie pracy.
  • Znacznie poprawia kontrolę kierunkowości w krytycznym zakresie częstotliwości.
  • Zapewniają zrównoważoną dynamikę zawieszenia w celu zminimalizowania zniekształceń akustycznych.