Zoptymalizowane wzmacniacze

Każdy przetwornik jest napędzany przez własny, zoptymalizowany wzmacniacz.

Elektroniczne zwrotnice audio pozwalają na rozdzielenie sygnału audio na osobne pasma częstotliwości, które mogą być indywidualnie kierowane do poszczególnych wzmacniaczy mocy, a następnie połączone z konkretnymi przetwornikami zoptymalizowanymi dla danego pasma częstotliwości.

W typowym 2-drożnym systemie głośnikowym, aktywna zwrotnica wymaga zastosowania dwóch wzmacniaczy mocy – jednego dla głośnika niskotonowego i jednego dla głośnika wysokotonowego. Wzmacniacze mocy są podłączane bezpośrednio do przetworników aktywnego głośnika, co sprawia, że obciążenie wzmacniacza mocy staje się znacznie mniejsze. Każdy wzmacniacz mocy przeznaczony dla poszczególnych przetworników ma ograniczony zakres częstotliwości do wzmocnienia (wzmacniacz mocy jest umieszczany po aktywnej zwrotnicy), co dodatkowo ułatwia projektowanie.

Koncepcja aktywnego projektowania oferuje wiele korzyści:

  • Wzmacniacze mocy są podłączane bezpośrednio do przetworników głośnikowych, maksymalizując kontrolę wywieraną przez tłumienie wzmacniacza mocy na cewce przetwornika, redukując konsekwencje dynamicznych zmian w charakterystyce elektrycznej przetwornika. Może to poprawić reakcję przejściową systemu.
  • Zmniejsza się zapotrzebowanie na moc wyjściową wzmacniacza mocy.
  • Bez strat energii w pasywnych elementach filtra zwrotnicowego, zapotrzebowanie na moc wyjściową wzmacniacza jest znacznie zmniejszone (w niektórych przypadkach nawet o 1/2) bez zmniejszenia mocy akustycznej systemu głośnikowego. Może to obniżyć koszty i zwiększyć jakość dźwięku oraz niezawodność systemu.
  • Brak strat pomiędzy wzmacniaczem i przetwornikiem zapewnia maksymalną wydajność akustyczną.
  • Aktywna technologia umożliwia osiągnięcie doskonałej jakości dźwięku w stosunku do rozmiaru i wydajności filtra cut-off niskich częstotliwości
    Wszystkie głośniki są dostarczane jako fabrycznie wyrównane systemy (wzmacniacze, elektronika zwrotnicowa i systemy obudów przetworników).